ชื่อ คุณทัศศิกร ชลิตพิบูลย์

ตำแหน่ง ผู้กำกับรายการข่าว ตัดต่อภาพ งาน Production ข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มาอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการอบรม computer ครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ ทั้ง Dos+Windows
ผมยังไม่เคยจับมาเลย แค่เป็น user ใช้งาน Computer บนเครื่องตัดต่อ และอยากศึกษา
Linux เพิ่มเติม ประทับใจกับอ.ธีรภัทร มีเทคนิคในการสอนเรียนแล้วไม่เครียดมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ อาคาร สถานที่สบาย จำนวนผู้เข้าอบรมไม่มากเกินไป เพื่อนร่วมอบรม
ช่วยแนะนำ เช่น คุณวิโรฒ จะคอยช่วยเหลือเวลาผมตีคำสั่งไม่ออก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำงานเกี่ยวกับด้าน TV ช่อง 7 มีการติดตั้ง server เกี่ยวกับการบริหารงานข่าว ( Newroom)
งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการทำงานเข้าสู่ระบบ ( Ingest ) ซึ่งต้องมีระบบ ID User ระบบเขียนข่าว,
คำนวณเวลา, การ On Air จนถึงสุดท้ายคือ การเก็บ stock ข้อมูลข่าว และการสืบค้น Library
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอนนี้เริ่มรู้จัก Linux แล้ว ชอบพวก Inteface ต่างๆ ที่สามารถเข้าไปใช้งานได้ดี เช่น หน้าจอ Terminal ฯลฯ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านอยู่สะพานใหม่ ดอนเมือง ขอบรถเข้าซอยเรื่อยๆ มาออก ซ.นวลจันทร์ 36 มาถึงสถาบัน
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประทับใจทุกๆ สิ่งที่สถาบันนี้ ตั้งแต่อ.ธีรภัทร เจ้าหน้าที่ น้าต๋อยแม่บ้าน อ.ที่สถาบันอร่อยมากครับ
สัปดาห์ไหนที่มาอบรมน้ำหนักขึ้นทุกครั้งเลยครับ!