ชื่อ คุณเกรียงศักดิ์ พุ่มดนตรี

ตำแหน่ง พนักงาน/ให้ข้อมูลสนับสนุนงานข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เชี่ยวชาญ แก้ปัญหา ตอบโจทย์ ได้หมดอธิบายละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ไม่เครียด แต่ค่อนข้างเร็ว สุดท้าย อ.ก็มาช่วยแก้ไขให้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่ เพราะในหน่วยงานยังไม่มี Linux แต่ในอนาคตกำลังพัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล
ซึ่งมี Linux เป็นระบบปฏิบัติการ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถนนหนทางสะดวก แต่ไกลจากที่ทำงานมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-