ชื่อ คุณกรินทร์ กลิ่นศิริ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Senior
หน่วยงาน
บมจ. เทเลอินโฟมีเดีย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
สมุดหน้าเหลือง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด Linux ถือว่ารู้มากสมเป็น อ.ผู้สอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง แบบขำๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะรู้และเข้าใจที่เรียนเป็นอย่างดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะไม่มีปัญหา ในการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่เทียบกับความรู้แล้ว OK