ชื่อ คุณสิทธิกร จุลเจือ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technicial Support
หน่วยงาน
Con & Comnet Technology Co,.Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สอนดีมากครับ ตอบได้ทุกคำถาม เป็นกันเองดี ความรู้รอบตัว ประสบการณ์เยอะมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สอนได้สนุกดีครับ เอาใจใส่และถ่ายทอดดี ความรู้รอบตัวเยอะ ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้แน่นอนครับ เพราะจากการเรียน ตอบโจทย์ของผมได้ครบทุกข้อ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ สามารถนำคำถามที่ไม่เข้าใจ หรือคำถามจากการทำงานจริงมาปรึกษาได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกพอสมควรครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหาร ของว่าง อร่อยมากครับ น้ำหนักขึ้นมา 2 ก.ก.