ชื่อ คุณทัศบงกช ดามพ์วิจิตร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Planfloor System
หน่วยงาน
EDS Electronic Data System Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้อาจารย์มีมาก แต่สอนเร็วไปหน่อย การสอนจะไม่เหมาะกับบุคคลที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำงานได้ในระดับพื้นฐาน ถ้าเป็น advance level ต้องฝึกฝนต่อ
เพราะเรียนเสร็จแล้วสอบเลยคงจะยังไม่คล่อง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่ไกล แต่ก็สะดวกในการเดินทาง