ชื่อ คุณเกียรติศักดิ์ ช่มชัยรัตน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Assistant Manager
หน่วยงาน NTT Communication Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ท่านอาจารย์ มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านนี้มาก ทำให้เรียนแล้วรู้สึกสนุก
อยากที่จะมีความชำนาญ เพิ่มขึ้นทำให้ Linux มีความน่าสนใจมากจริงๆ ครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ท่านอาจารย์เอาใจใส่ผู้เรียนมาก คอยดูแลข้อผิดพลาดของผู้เรียนเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมจาก IT Destination ล่ะครับ แหล่งความรู้มีมากจริงๆ ผมคิดว่า
จะหาความรู้จาก webboard เพราะรู้ว่าผู้เรียนเก่าๆ ต้องมีมากแน่ ใน webboard
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
คิดว่าที่นี่อาจจะไกลไปนิดนะครับ ถ้าอ.รวยๆ แล้วย้ายสำนักงานไปในเมืองสักหน่อยคิดว่าจะดีมาก