ชื่อ คุณสฐากูร สุขวงศ์ตานนท์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ หน.แผนกคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน Number One Group
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ เป็นความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงด้วย ทำให้ได้อะไรมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาสเป็นไปแบบสบายๆ ทำให้เรียนแบบไม่เครียด สามารถถามในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะหลังจากเรียนจบแล้ว สามารถตอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Linux
ที่ตัวเองติด ก่อนมาเรียนได้มาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีระบบสมาชิกใน webboard หลังจากจบแล้ว ทำให้รู้สึกว่าวนเวียนอยู่ใกล้ๆ อาจารย์ ขอยคุณครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมการเดินทางมาเรียนไม่ค่อยมีปัญหาครับ (ระยะทางมาเรียนไม่สำคัญอยู่แล้ว)