ชื่อ คุณธรรมรัตน์ ธำรงศิริผล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
หน่วยงาน Porar Web Application Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
Web Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ค่อนข้างดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ครับ เพราะอ. ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการจะให้และได้แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลซักหน่อย แต่ไม่เป็นไรครับ