ชื่อ คุณพนม นักเทศน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
จนท.คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน รพ.บางปะกอก1
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทุกคำถามที่ถามออกไป จะได้รับคำตอบทุกคำถาม และอธิบายได้เข้าใจดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี การจัดคอร์สผู้เข้าอบรมไม่เยอะเกินไป แต่บางเรื่องผู้สอนจะเร็วเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องใช้ทบทวนความรู้อีกนิดหน่อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะดี เพราะมี webboard และมีเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย แต่รถไม่ติด เดินทางสะดวก