ชื่อ คุณวินัย อักษรกล่อม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Application Engineer
หน่วยงาน Synex Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ด้าน Linux และ Network ลึกซึ้งมากครับ สามารถตอบคำถามได้ clear มากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ สนุกครับ เรียนแล้วมองเห็นภาพครับ สามารถนำมาใช้ในงานจริงได้ครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะได้ครับ แต่ต้องซ้อม config และทำความเข้าใจกับ Linux อีกนิดครับเพื่อความชำนาญ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่แน่ใจครับ แต่ก็มี webboard ให้เข้ามาถามปัญหาได้ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ