ชื่อ คุณประพัฒน์ ธนสารกุลัง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Software Engineer
หน่วยงาน Thai Smart Card Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สมาร์ทการ์ด   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก ถามอะไรตอบได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีความเป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ลำบากมาก