ชื่อ คุณนฤชา ลิ่มภูษฺตเจริญ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
ครู/ศูนย์ข้อมูล
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
วิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องระบบเครือข่าย โดยเฉพาะการใช้งาน Linux
เป็นอย่างดีทำให้ผมภูมิใจว่าได้ศึกษากับอาจารย์ที่มีความรู้อย่างแท้จริง ถ้ามีโอกาสจะต้อง
มาเรียนหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน (เมื่อผมพร้อมมากกว่านี้)
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง มีมุก บ้างพอสมควร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
70-80% คิดว่าน่าจะค่อยๆ ทดลองทำดูแล้ว เจอปัญหาบ้าง
แต่น่าจะแก้ไขได้ เพราะเรามีที่ปรึกษา 5555....
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นครับ มันเป็นอนาคตครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของ MyCom ไม่ในอยู่ในเขตรถติด