ชื่อ คุณสมศักดิ์ บุญกลอย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Sr. Test Engineer
หน่วยงาน Celestica (Thailand) Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น มีที่มาที่ไป และสามารถชี้ให้เห็นที่มาของปัญหา
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการอบรม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี เฮฮาบ้างในบางครั้ง ไม่รู้สึกอึดอัด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ แต่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อม เพื่อที่จะย่อยความรู้ต่างๆ เพราะเนื้อหาครอบคลุมกว้างมาก
มือใหม่อย่างผมต้องใช้เวลาย่อยซักหน่อย (ไม่เคยใช้ Linux มาก่อนเลย หรือมีน้อยมาก)
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ครับ เพราะเพิ่งจบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะห่างจากถนนสายหลักประมาณ 100 เมตรเอง