ชื่อ คุณจักร์กริช ศรีตะโชติ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Admin Siam Rajthanee Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ๆ แม้บางครั้งผมจะตามไม่ทัน แต่ก็สอบถามได้ เนื้อหาดีเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีมากๆ ทุกคนที่มาเรียนที่นี่ก็เป็นกันเองมากๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะมีคู่มือ ที่สามารถเปิดดู เพื่อทบทวนความรู้ได้ และหาความรู้ได้ใน Internet   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบ เพราะยังเรียนไม่จบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ของผมว่าค่อนข้างไกล เพราะบ้านผมอยู่ปากน้ำ