ชื่อ คุณวิบูล สีตาลแก่
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
EDP Engineer Staff
บจก. ไฟน์พลาส 21 (ประเทศสไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ที่ลึกซึ้ง รู้จริง เกี่ยวกับเรื่องที่สอน และที่ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้เรียนคือ
อ. มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เวลาที่นั่งอยู่ในห้องเรียน เหมือนมีแรงกระตุ้นพิเศษให้อยากเรียน อยากรู้ในสิ่งที่อ. สอนหรือพูด
อะไรออกมา ทำให้รู้สึกว่าการที่มาเรียนที่นี่ในแต่ละวันนั้นเวลาจะหมดไปเร็วมาก
เพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาเรียนด้วยกัน ทุกคนมีความเป็นกันเอง เรียนกันแบบสนุก Linux for the fun
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์แน่นอน ความรู้ที่ได้จากที่นี่
สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้จริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ที่นี่มีเว็บไซต์ มีเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ ไว้มากมาย
มีการตอบโจทย์จากที่มีการตั้งกระทู้ถามไว้มากมาย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมแล้ว ระยะทางอาจจะไกลหน่อย แต่มีรถตู้ผ่าน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่นี่อาหารอร่อยมากครับ ห้องน้ำก็สะอาด สถานที่และอุปกรณ์การเรียนก็พร้อม อ.ผู้สอนก็พร้อม
สรุปแล้วที่นี่มีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่โลกของ Linux
และเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่คิดจะมาหาความรู้เกี่ยวกับ Linux ได้เป็นอย่างดี