ชื่อ คุณไพรั่ช รุ่งสุข
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System Admin
TOT PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ซื้อมา-ขายไป อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มากอย่างยิ่ง ในความรู้สึกของผม เพราะผมไม่เคยศึกษา Linux มาก่อน Unix ด้วย
คิดว่าอาจารย์ใช้ได้เลย และสอนอย่างไหลลื่น ไม่ติดขัด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีมาก ให้ความเป็นกันเองในการสอน ไม่เครียดเกินไป ทำให้ผู้เรียนสบาย
ถึงแม้บางครั้งจะไม่ทันบ้าง แต่ก็สามารถปรับสมองให้ตามทันได้ เพราะเรียนในบรรยากาศที่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าทบทวนสักหน่อย วิชาที่ได้ความรู้ที่อ.สอน จะสามารถช่วยงานที่รับผิดชอบได้
มากจนถึงสูงสุด สรุปตรงตามวัตถุประสงค์
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ต้องดูก่อนนะครับว่าจบหลักสูตรแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ดูอาจารย์น่าจะเป็นคนใจดี
ให้คำแนะนำลูกศิษย์ได้เสมออยู่แล้ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก แจ้งวัฒนะไป-นวมินทร์ มีรถติดบ้างส่วนน้อย ใช้เวลา 30 นาทีถึง