ชื่อ คุณนพพร จิตตเมตตากุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
หัวหน้าระบบการผลิต
องค์การเภสัช
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยี่ยมมาก ประสบการณ์เพียบ และสอนแบบเต็มใจให้ จนคนรับสอน รับแทบไม่ไหว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีทั้งสนุก และเครียดเวลาตามไม่ทัน ยิ่งเวลาปิดไฟขึ้น projector อ.จะไปด้วยความเร็ว
เกินคำบรรยายต้องยอกว่าอย่ากระพริบตา (ช้าหน่อยก็จะดีมากๆ )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีปัญหาคาใจจากที่ทำงานมาเยอะ มาพบคำตอบก็ตอนมาเรียน คิดว่าคงนำกลับไปปัญหาก่อน
เป็นอันดับแรก และน่าจะสำเร็จ ( ถ้าไม่ OK คงต้องกลับมาถามอาจารย์)
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่รู้เลย เพราะยังไม่จบหลักสูตร แต่คาดว่า อ. ต้องช่วยได้ทุกเรื่อง ทุกปัญหาอยู่แล้ว
(เฉพาะด้านวิชาการ IT นะ ไม่เกี่ยวกั่บเงิน)
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่เรียนไกลมาก แต่ก็สะดวกในการเดินทาง