ชื่อ คุณกิตินัทธ์ จุฑากร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Engineer
Bombardier Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Transport   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดูท่าทาง อ. จะรู้เยอะ รู้ลึกดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับผู้เรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะพื้นฐานตัวเองเป็นคนเก่งอยู่แล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Unknow   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล เพราะบ้านผมอยู่แถวบางนา แต่รถเมล์ผ่านเยอะพอสมควร