ชื่อ คุณป้องภัย เถียรทอง
บจก. บ้านแพนรีเสริ์ช แลบบอราทอรี่
ตำแหน่ง วิศวกรระบบคอมพ์ฯ
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเครือบางกอกรับเบอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก่งมากๆ ครับ อาจาารย์ช่วยแก้ไขข้อสงสัยได้หมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เป็นกันเองกับนักเรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ช่วยได้พอสมควรเลยครับ จากที่ไม่รู้เรื่องเลย พอมาเรียนแล้วทำให้เข้าใจขึ้นเยอะเลย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนดีครับ ช่วยแก้ไขปัญหาจนผู้เรียนหายข้อสงสัย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ลำบากเหมือนกันครับ แต่ถือว่าคุ้มที่มาเรียนครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมากครับ ถ้าอยู่นานๆ น้ำหนักขึ้นแน่ครับ