ชื่อ คุณอนันตพล ภูไทย
TOT PCL
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก่งมากครับ เชี่ยวชาญจริงๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สุดยอดมากครับ ได้ความรู้ดีมากๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่ต้องไปซ้อมหน่อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยมครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากบ้าน รถติด ไม่มีที่จอดรถ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ดีอยู่แล้ว อิ่ม