ชื่อ คุณสมบูรณ์ สอนศรี
Chanwanich Security Printing Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
สิ่งพิมพ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถตอบปัญหาที่ไม่เข้าใจเป็นอย่างดี ลักษณะการสอนก็ยกตัวอย่างประกอบ
ทำให้เข้าใจเร็วขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีไม่มากไม่น้อยคนที่เข้าอบรม เหมาะสมกับห้อง
การดูแลเอาใจใส่ดีมากและการถ่ายทอดก็เข้าใจดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนำไปแก้ไขปัญหาปรับปรุงระบบที่ทำงานได้ดีขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี อาจารย์สามารถตอบและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกแต่ไกลไปนิดนึง