ชื่อ คุณสุเทพ ทองแดง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ customer engineer
/ service hosting,backup center
หน่วยงาน
Metro System Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านนี้สูงครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ และยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดที่ให้มา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าเมื่อเรียนจบแล้ว ถ้าหมั่นทบทวนและศึกษาเพิ่มเติม ก็ไม่น่ามีปัญหา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ต้องรอดูครับ : )   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิดนึงครับ