ชื่อ คุณการเอก เรืองชัยชาญกิจ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Supervisor
หน่วยงาน
Global Marketing Technology Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
E-Commerce   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังต้องศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากยังขาดความรู้ในเชิงลึกหลายๆ อย่าง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล จึงต้องพักอพาร์ทเมนท์ใกล้สถานที่อบรม   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โดยรวมถือว่าเยี่ยมมาก