ชื่อ คุณฉัตริน ละไม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน
บจก. อีซูซุอันดามันเซลส์ จ. ภูเก็ต
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ขายและบริการเกี่ยวกับรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดความรู้ของ อ. แต่อ.ที่ผมเจอคือ "เก่ง" เพราะถามเรื่องไหน
เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ Linux อ.ก็ตอบได้ตลอด ยอมรับว่าสุดยอด ครับ!
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี เป็นกันเองครับ การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ดีครับ
เพราะที่นี้รับผู้เรียนจำกัด ทำให้ถ่ายทอดความรู้ได้ทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมว่าได้นะครับ เพราะส่วนใหญ่ อ. สอนเป็นเรื่องจำเป็นต้องใช้สำหรับองค์กร
ที่มี Server เป็น Linux
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ข้อนี้ผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร เพราะอ. ช่วยเหลือตลอดเวลาเรียน คำตอบเดียวว่าดีมากครับ
สำหรับความรู้สึกผม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมก็สะดวกดีครับ ไม่ใกล้และไม่ไกล