ชื่อ คุณกลยุทธ เรืองสุภาวิชาติ
หน่วยงาน
Pilatus Advance Technology
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ความรู้เต็มเพียบ
อ.พงศ์ภูมิ ความรู้เยอะดีครับ แต่ควรจะเรียบเรียงคำพูดระหว่างสอน เพื่อจะได้ไม่ตะกุดตะกัก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเองดีครับ รู้สึกไม่เครียด
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองดีครับ รู้สึกไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะหลายเรื่องที่ทำไม่ได้ ติดที่พื้นฐานไม่มากพอ และได้ อ. ช่วยแนะนำให้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลนิดนึง