ชื่อ คุณธนศักดิ์ เกศโสภา
หน่วยงาน
LIS International Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Debian Network Server Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมคิดว่าอ. ธีรภัทร เป็นบุคคลที่ชำนาญเรื่อง Linux อย่างมากคนหนึ่งของไทยและ
เป็นผู้ถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ชัดเจน ทำให้ผมจากคนที่ไม่เคยรู้จัก Linux มาก่อน
ได้รู้มากยิ่งขึ้น และสนุกกับการ set ค่าต่างๆ ของ Linux และผมคิดไม่ผิดที่ได้เข้ามาอบรมที่นี่ครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก อ. ใจดี สนใจปัญหาของผู้เรียนเสมอเอาใจใส่ เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย
ไม่เมินเฉยต่อผู้เรียน ทำให้ผมกล้าที่จะถามอ. โดยไม่ลังเล และสนุกกับการเรียนรู้อยากมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ตามวัตถุประสงค์ครับ แต่คงไม่ทั้งหมด เนื่องจากเวลาอบรมนั้นไปอย่างรวดเร็ว
อาจจะได้นำไปใช้เป็นบางอย่าง เนื่องจากเวลากระชับเกินไป จึงทำให้ไม่รู้อย่างลึกซึ้ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ๆ เพราะอ. สนใจปัญหาของผู้เรียยน ช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา และคอยย้ำอยู่เสมอ
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการแก้ไขได้มาก เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากบ้านอยู่ไกล (พระประแดง) จึงเดินทางลำบากนิดหน่อย ตื่นเช้ากว่าเพื่อนๆ
แต่ก็ถือว่าคุ้ม เพราะได้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มากก่อน