ชื่อ คุณวิฑูรย์ อรุณสิงคะ
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร แน่นมาก ( เน้นอธิบาย )
อ.พงศ์ภูมิ พอๆ กับคนข้างบน ( เน้นทำให้ดูเลย )
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ เป็นกันเองมากๆ
อ.พงศ์ภูมิ ดีเช่นกัน อ. สอนโดยไม่กังวลหรือกั๊กเวลาเลย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ เพราะได้เติมเต็มเรื่องพื้นฐานที่ขาดหายไปได้มากเลยทีเดียว   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมั่กๆ อธิบายไปวาดภาพไป ลงมือปฏิบัติไป เห็นภาพและเข้าใจดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ระยะทางมีรถติดบ้าง ต้องตื่นแต่เช้า