ชื่อ คุณไกรสร ท้าวญาติ
หน่วยงาน BB Broadband Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร เยอะดีครับ
อ.พงศ์ภูมิ เยอะดีครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สนุกและเข้าใจ
อ.พงศ์ภูมิ สนุกครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้นิดหน่อย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาและตอบคำถามดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากมาก