ชื่อ คุณlสุดสวาท สืบสุรีย์กุล
หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้เยอะมาก ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ในเนื้อหาที่รับผิดชอบดีค่ะ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดี แต่สอนไวมาก ผู้เรียนต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
อ.พงศ์ภูมิ มีความตั้งใจในการสอนมาก และเอาใจใส่ผู้เรียนดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปต่อยอดและศึกษาเพิ่มเติมเอง เพื่อนำมาใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมาเรียนในครั้งนี้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้ เท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนเยอะมาก
จนทำให้รู้สึกว่าเวลาเรียนน้อยเกินกว่าเนื้อหาวิชาที่ได้รับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจังเลย