ชื่อ คุณนิพนธ์ อ่อนแก้ว
หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อบรมได้มาก
อ.พงศ์ภูมิ อ.มีประสบการณ์การทำงานด้านลีนุกซ์ สามารถนำเทคนิคต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สอนแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด ยกตัวอย่างทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองดีครับ ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมทุกคน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง ต้องทบทวนและฝึกทำบ่อย จะทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
เพราะการปฏิบัติงานจริงต่างจากเรียนในห้องเรียน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ทั้งสองท่านเอาใจใส่ และช่วยเหลือดีมาก หากว่าผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้าใจเรื่องใด อ.จะเข้ามาประกบเพื่อแก้ปัญหาให้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดีครับ มีทั้งรถเมล์และรถตู้ผ่านหลานเส้นทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารเที่ยงอร่อยมากครับ