ชื่อ คุณพรสง่า โพธิบัตร
หน่วยงาน Tiger
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร เก่งครับเด็กแถวบ้านเรียกเทพครับ
อ.พงศ์ภูมิ เก่ง สอนกันเองครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร และ อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่ต้องไปหาประสบการณ์เพิ่ม แต่ได้มาที่นี่แล้ว มีแนวทางไปได้ไม่ยากครับเหมือนมีหางเสือ
แต่ตอนแรกไม่เป็นเลยครับ งงไปหมด ไม่รู้จะเริ่มอันไหน มาเรียนแล้วรู้เลยครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ ช่วยเหลือดี ติดตรงไหนช่วยแก้ไขให้หมดครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี ใกล้บ้าน