ชื่อ คุณสมเจต เจียนพันธ์
หน่วยงาน NXP
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีครับ อาจารย์รู้ลึกดีมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดีครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดีครับ แต่ตอนอาจารย์เขียนบนกระดาน ตัวเล็กไปหน่อย ผมอยู่ข้างหลังดูไม่ชัด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื้อหาครบนำมาใช้กับงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
70%