ชื่อ คุณณรงค์ชัย ถนอมรัตนกุล
หน่วยงาน Alpine Technology Manufacuring
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ยอมรับในความรู้ ความสามารถ เพราะอธิบายการทำงานของ Linux ได้ละเอียดทำให้
เวลาอ่านหนังสือLinux แล้วเข้าใจง่ายกว่าก่อนอบรม และยังให้คำแนะนำดีๆ ที่สามารถเอามาปรับ
ใช้ในการทำงานได้รวมทั้งยัง Guide แนวทางศึกษาเพิ่มเติมให้อีกด้วย
อ.พงศ์ภูมิ ยอมรับในความรู้ ความสามารถเช่นกัน และยังให้คำแนะนำดีๆ รวมทั้งแนวทางการศึกษา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ เป็นกันเองมากๆ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อบรมหรือเรื่องอื่นๆ
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองดีมากๆ เช่นกัน ถ้าติดปัญหาอะไร อาจารย์ก็จะเข้ามาแก้ปัญหาให้พร้อมทั้งอธิบาย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ทั้งหมด เพราะมีบางเรื่องต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เพราะว่าไม่ได้แค่ช่วยแก้ปัญหาให้ แต่ยังให้คำแนะนำ ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและวิธีป้องกัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ไม่ไกลจากที่พัก ใช้เวลาเดินท้าว ประมาณ 5-10 นาที