ชื่อ คุณสยมภู เอมหฤทัย
หน่วยงาน OASIS Spa จ.เชียงใหม่
ตำแหน่ง Computer Maintenance
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Spa   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Linux ดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ของตนเองสู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมากครับ อ.ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ และกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม และหาประสบการณ์ควบคู่ไปด้วย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยมครับ อ.สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบในทุกๆ ปัญหาที่เรียนถาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ สำหรับผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัด มีที่พักราคาถูกให้เลือกใกล้โรงเรียนมากมาย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ว่างๆ แวะไปสปาที่กรุงเทพบ้างนะครับ อยู่ซอยสุขุมวิท31 (มี discount ให้นะครับ)