ชื่อ คุณทวีสิทธิ์ นิลดำ
หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด แน่นปึก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง อ.พยายามถ่ายทอดความรู้ให้หมดไม่มีกั๊ก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะตอนเรียนได้ปฏิบัติทุกขั้นตอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ช่วยบอกวิธีแก้ไข วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหา บางครั้งมีเล่นมุขกวนประสาทนิดหน่อยแก้เครียด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Ok ครับ รถติดกำลังดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ห้องเรียนเย็นมากๆ นึกว่าเรียนอยู่ในห้อง Server (ประมาณ 20 C)