ชื่อ คุณธนวดี ทิพย์มนตรี
หน่วยงาน IT One Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Operation
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Computer Solution   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากค่ะ ทั้ง HW และ SW ทางด้านเทคนิคและทฤษฎี สอบผ่าน RHCE ได้ก็แสดงว่าเก่งมาๆ ค่ะ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. อารมณ์ดี , สอนให้เข้าใจทีละ step พอเกิดปัญหาก็พยายามหาสาเหตุให้แล้วอธิบายให้เข้าใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จบหลักสูตรนี้ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับ Linux มากกว่าเดิมมาก และหลักสูตรก็คลอบคลุมความรู้
ที่ admin ต้องรู้หมด ก็คิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอด ใช้ในการทำงานได้ต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ตอบแล้วในข้อ 2   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พ่อมาส่ง เลยสบายค่ะ ไม่มีปัญหา   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
OK มากค่ะ สำหรับอาหารการกิน จนน้ำหนักเพิ่มเลย 555