ชื่อ คุณวชิร มนตรีรังสรรค์
บจก. โกลโล ฟู้ดส์
ตำแหน่ง Technical & Admin &G.B.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน สอนได้ดีมากๆ ครับ จากที่ไม่เคยมีความรู้เรื่อง Linux มาก่อนพอมาได้เรียน
ก็ทำให้ได้รู้และเข้าใจLinux มากขึ้น ถึงแม้ว่าอบรมไปแล้ว อาจจะยังไม่สามารถ Set Server ได้ดี
แต่การที่ได้มาอบรมคอร์สนี้ก็ทำให้ผมเข้าใจพื้นฐานและหลักการต่างๆ ซึ่งจะนำไปใช้ต่อยอดได้ในการทำงาน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นกันเองมากกับผู้เรียน ทำให้เรียนแล้วไม่รู้สึกเครียด เท่าไหร่
ถึงแม้ว่าเนื้อหาที่เรียนในเรื่องนั้นๆ จะเคียดก็ตาม แต่อ.ก็จะมีการปล่อยมุขหรือชวนคุยเรื่องสนุกๆ
เพื่อไม่ให้เครียดได้เสมอ ทำให้รู้สึกแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ที่เคยไปอบรมมา ที่มีแต่เร่งเรียน
อย่างเดียว สรุปว่า ชอบวิธีเรียนแบบนี้ครับ และการจำกัดปริมาณผู้เรียนก็ทำให้สอนและแก้ไข
ปัญหากันได้อย่างทั่วถึงด้วยอ้อ อ.พงศ์ภูมิยืนบังกระดานมิดเลยครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะหลายหัวข้อของการสอน เป็นสิ่งที่สามารถจะนำไปปรับปรุงใช้งานกับหน่วยงานได้เลย เช่น Samba, DHCP, Squid, Web Server, Proxy, Firewall แค่นี้กว่าจะตั้งครับทุกตัวก็หลายเดือนแล้วครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากเลยครับ เวลามีปัญหาในขณะเรียน อ.ก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี หรือแม้แต่มีปัญหาในเรื่องการ config ระบบขององค์กร เมื่อมาปรึกษา อ.ก็พร้อมยกตัวอย่างได้ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อันนี้ก็คงต้องบอกว่าไกลครับ เพราะผมอยู่สมุทรปราการ แต่มาแล้วก็คุ้มครับ ได้ความรู้ดีๆ กลับไป
ได้เพื่อนใหม่ ได้กินอาหารอร่อยๆ ตั้ง 10 วัน
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
กับข้าวอร่อยมาก ๆ ๆ ๆ ครับ เหมือนกับที่หลายๆ คนบอก ของว่างก็อร่อย แต่เสียดาย
ที่ไม่มีที่จอดรถส่วนตัวครับ จอดริมถนนกลัวโดยรถเฉียว สถานที่ก็โอเคครับ ไม่แออัดครับ