ชื่อ คุณชุติเทพ จันทรามาศ
NTT Communication (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Internet System Services   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ความรู้แน่นมาก สอนโดยแทบไม่ต้องเปิดตำรา ถ่ายทอดความรู้เต็มที่ไม่ปิดบัง ถ่ายทอดได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ดี สอนได้เข้าใจในเนื้อหา ไม่รีบร้อน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เรียนกับ อ. ธีรภัทร นึกว่านั่งอยู่ในคาเฟ่ มีอัทธยาศัยดี ใจดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี สนุกครับ
อ.พงศ์ภูมิ พูดช้า ชัดถ้อยชัดคำ ไม่รีบ แต่ตลกสู้ อ.ธีรภัทรไม่ได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานในองค์กรได้ และเสนอเป็นบริการให้กับลูกค้าได้ หลักสูตรตรงกับที่ตั้งใจมาเรียน กลับไปทำงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันที   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เวลามีปัญหาช่วยแก้ไขได้เร็ว ทำให้การเรียนต่อเนื่อง ไม่ติดขัด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล เพราะต้องมาจากสีลม แต่ระยะทางไม่ใช่ปัญหา   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยทุกมื้อ ไม่ต้องออกไปทานข้างนอกทำให้ประหยัดเวลาช่วงพัก มี TV ดูข่าวตอนเที่ยงด้วย ชอบครับ เพื่อนๆ ในห้องเรียนเป็นกันเอง สนิทกันเร็ว