ชื่อ คุณรัชกฤช มหาสุคนธชาติ
MindTerra Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
System Integrator   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร อ.สอนดีมากครับ สามารถถ่ายทอดได้ดีมากครับ เวลาให้ความรู้และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่นักเรียนถาม
อ.พงศ์ภูมิ อ. สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนได้ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อ.สอนดีมากเวลาปฏิบัติ อ.จะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำดีมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ อ.สนใจนักเรียนดีมากครับในการปฏิบัติ และเวลาติดปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับ ทำให้ผมรู้เกี่ยวกับ Linux มากขึ้นครับ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคย
เข้าใจมาก่อนเลยครับ ช่วยให้ผมเข้าใจคำสั่งและการใช้งานต่างๆ ได้มากขึ้น เอาไปใช้ในกรณี
ติดปัญหาในการทำงานที่ Site ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคู่มือในการเรียนดีมากครับ
เข้าใจง่าย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ช่วยแก้ปัญหาขณะเรียนดีมากครับ สามารถบอกสาเหตุในการการติดปัญหาขณะปฏิบัติ
ได้ดีมากครับ ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจ อ. จะบอกถึงสาเหตุในการติดปัญหาว่าควรทำยังไงตรงนี้มัน
สามารถเอาไปใช้ในกรณีเจอปัญหาจริงๆ ในชีวิตประจำวันได้เลยครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็สะดวกดีครับ เพราะว่าที่พักอยู่ใกล้แต่ถ้ามาจาก Office ก็คงลำบากเหมือนกัน