ชื่อ คุณธันยมัย กลุ่นเขียว
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่ง Account Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเอง ทำให้เรียนไม่เครียด
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเอง ทำให้เรียนแบบไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้เรียนรู้การ config การแก้ไขปัญหา ที่อ. แนะนำมาจากเดิมที่ใช้ Linux ไม่เป็นเลย มั่นใจในการเรียนมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อ.จะคอยดูแพื่อให้ไปทันกับเพื่อน อ. มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก แต่มาครั้งแรกงงหน่อย เพราะใน Map ไม่ได้บอกว่าปากซอยมีหอพัก สิงห์ทอง ต้องโทรถาม K.นก