ชื่อ คุณปริญชัย อังกาบ
บจก. พูลผล
ตำแหน่ง IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ค้าขายพืชผลทางการเกษตร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดูแลเอาใจใส่ได้ทั่วถึงดี มีการเว้นจังหวะให้ถาม ตอบได้ทันดีครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ดีครับ แต่ชอบยืนบังกระดาน แล้วลบข้อความเร็วไปนิด แต่อย่างอื่นดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามที่คาดหวังไว้ก่อนที่จะมาเรียน เพราะหลักสูตรและเนื้อหา
ค่อนข้างครอบคลุมใ แต่ต้องกลับไปเรียงลำดับ จัดระบบความคิดใหม่อีกครั้ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็ดีครับ ไม่ได้ตอบตรงๆ แต่จะแนะนำให้คิด ถึงกระบวนการทำงาน การแก้ไขปัญหาน่าจะเกิดจากอะไร นอกจากจะแก้ปัญหาได้แล้วยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากในการเดินทางพอสมควร แต่ช่วงหลังสะดวกขึ้น เพราะอาศัยพี่สมยศกลับด้วย