ชื่อ คุณวีรวัฒน์ หมื่นนาอาน
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบระมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้และประสบการณ์มาแ สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้น
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจระบบเป็นอย่างดี แก้ไขได้ทุกรูปแบบ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดูแลเอาใจเป็นอย่างดี และมีไมตรีที่ดี ผูกพัน ความสามัคคีเสมือน 1 ครอบครัว
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้
ได้เรียนรู้ที่นี่ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ธีรภัทร ช่วยแก้ไขให้คำอธิบายด้านเทคนิคเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถมาได้หลายทางและรถไม่ค่อยติด
และมีรถประจำทางผ่านหลายสาย