ชื่อ คุณวิจิตร เจนตระกูลโรจน์
บจก. เซอร์เรียล สตูดิโอ
ตำแหน่ง General Manager
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ต้องขอบอกว่ายอดเยี่ยมครับ สำหรับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน อ.มักจะแทรกความรู้ผ่านประสบการณ์จริงมาตลอดเวลา มีเทคนิคใหม่ๆ ให้ได้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ อ.สอนได้เข้าใจง่ายครับ
ต่างจากที่ผมเคยเห็น ที่เค้าสอนตามตำรา แต่เป็นตำราที่คนอื่นเขียน หรือ แปลมากจากต่างประเทศ
แต่ตำราของอาจารย์เขียนมาจากความเข้าใจ และประสบการณ์ ซึ่งถ่ายทอดได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน (ที่ความรู้น้อย) อย่างผม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีครับ แม้ว่าผมจะนั่งหลังสุด อ.ก็เดินมาดูให้ตลอด
อ.พงศ์ภูมิ อ.คอยสอบถามอยู่ตลอดว่าเรียนทันรึเปล่า
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่อาจจะยังไม่คล่องมากนัก ต้องอาศัยการทบทวนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม อีกพอสมควรครับ
แต่รวมแล้วจากการผ่านการอบรมนี้ก็ไขข้อข้องใจผมได้มากครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ อ. แก้ไขปัญหาให้ รวมถึงบอกสาเหตุให้ด้วยครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใกล้ที่พัก สะดวกดีครับ แต่ผมตื่นสายเองครับ!!!