ชื่อ คุณอาคม ดูล่อง
ร.ร. นานาชาติสยาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย IT
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ประสบการณ์ดีเยี่ยม ถ่ายทอดตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย
อ.พงศ์ภูมิ ยอดมากๆ ครับ เน้นประสบการณ์จริงๆ เสริมความรู้ใหม่ๆ เสมอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร การดูแลเอาใจใส่ดีมากๆ ดูแลทั่วถึง อย่างดีเยี่ยม
อ.พงศ์ภูมิ อาจารย์อารมณ์ดีมาก สอดแทรกความรู้ใหม่ๆ เสมอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน เพราะที่นี่เริ่มเรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถแก้สถานการณ์จริงได้ ประทับใจมากๆ ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยอดเยี่ยมมากๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากๆ เพราะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองดีมาก ใกล้ๆ วงแหวนใช้เวลาเดินทาง 20 นาที