ชื่อ คุณณัฐภาส วิเศษชลธาร
บจก. สตาร์ฮับลิงค์
ตำแหน่ง Support Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ดี ถามอะไรตอบได้ เก่งครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร การดูแลเอาใจใส่นักเรียนดีมาก มีแง่คิดให้เสมอ สอนละเอียดดี สนุกสนานเป็นกันเองดีครับ
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ดีครับ สนุกสนานเป็นกันเอง สอนดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่ง อยู่ที่ต้องขยันทำครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเป็นอย่างยิ่งทั้ง 2 คนเลยครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถมาง่ายดีครับ อยู่ใกล้