ชื่อ คุณพนิดา สุวรรณไพบูลย์
บจก. ยูนิตี้ อินดัสเตรียล
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ทั้ง 2 คน เป็นกันเองดี ความรู้ OK มากค่ะ มีความตั้งใจสอนให้นักเรียนได้มีความรู้และนำไปใช้งาน ได้จริง อ.พงศ์ภูมิ จะเร็วกว่า อ.ธีรภัทร นิดหน่อย อาจเป็นเพราะผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง Network   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สนุกสนาน ไม่เครียด
อ.พงศ์ภูมิ เครียดนิดหน่อยเพราะตามไม่ค่อยทัน อ.ทั้งสองท่านสร้างบรรยากาศอบอุ่นดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงต้องใช้เวลาฝึกฝน และได้ทดลองปฏิบัติจริง อีกหลายๆ รอบ จึงจะมีความมั่นใจ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้ความสนใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี ทำให้ตามทันได้ และไม่กังวลมากนัก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาจากระยอง ลงทางด่วนก็ถึงแล้ว สะดวกมาก