ชื่อ คุณนิตยา ศรีทาโส
บจก. ยูนิตี้ อินดัสเตรียล
ตำแหน่ง MIS Staff
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้เยอะ ทั้ง Linux และอื่นๆ
อ.พงศ์ภูมิ เก่งด้าน Network และ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร บรรยากาศสบายๆ กันเอง มีมุขและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ สบายๆ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ติดขัดได้ ทำให้เข้าใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ เพราะที่บริษัทใช้ระบบนี้เป็น Server และมี Client เป็น Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยบอกปัญหาที่ติดขัดได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ต้องออกเดินทางแต่เช้า เพราะมาจากระยอง