ชื่อ คุณอาทิตย์ ยมสูงเนิน
หน่วยงาน รพ.ศรีสยาม
ตำแหน่ง Office/ IT
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาล   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ลึกซึ้งมากครับ แก้ปัญหาที่เกิดในห้องเรียนได้รวดเร็วมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน เป็นระบบมากครับ ผู้เรียนไม่ค่อยมีการแหกโค้งเตรียมเอกสารและเนื้อหาอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าสามารถนำไปใช้งานได้ ถ้ากลับไปทบทวนและฝึกซักระยะครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาได้ดีมาก ทุกปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนสามารถไปได้หมดครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
-