ชื่อ คุณณัฐวุฒิ เพียรปัญญารักษ์
หน่วยงาน บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รั้วสำเร็จรูป   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ค่อนข้างมาก ใช้คำง่ายๆ ทำให้เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Class ขนาดเล็ก ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าคงได้ แต่ต้องฝึกให้ชำนาญมากกว่านี้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี ตามข้อ 2   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถมาไม่ค่อยติด