ชื่อ คุณชาญวุฒิ สุดสงวน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
สถาบันการเงิน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร เยี่ยมยุทธ
อ.พงศ์ภูมิ ประสบการณ์เยี่ยม ปฏิบัติปึก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อบอุ่นเป็นกันเอง ไม่ซีเรียส มีมุขอยู่เรื่อยๆ เนื้อหาเยอะแน่อน
ค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอนที่สุด แต่อาจจะเริ่มในสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน เพื่อที่จะได้ควรปฏิบัติใน Environment
จริงก่อน และค่อยๆ apply ต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถช่วยเหลือ/ตอบคำถาม ทั้งจากในห้องเรียนหรือปัญหาที่เจอจากที่ทำงาน จนได้คำตอบและสามารถนำไปแก้ไขได้จริง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ก็เดินทางสะดวก การจราจรไม่แออัดมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ถ้ามีโอกาสจะมาลงคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม อาหารอร่อยมากๆ